<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226894&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo mooigestel.nl
   | Fotonummer: dab28f
Foto: PvdA Sint-Michielsgestel
Politiek

PvdA Sint-Michielsgestel over 'Windenergie: lusten en lasten verdelen'

Het huidige Kabinet heeft als doelstelling om in 2030 de CO2 uitstoot in Nederland met 49% te hebben teruggebracht. Dat betekent dat er veel moet gebeuren de komende jaren, ook in onze gemeente, en dat van iedereen wordt gevraagd een steentje bij te dragen. Daar horen in de visie van de PvdA ook windturbines op land bij in onze regio. Maar dan wel binnen de wettelijke normen en in nauw overleg met de omgeving.

De gemeente Den Bosch heeft al enige tijd het plan om op meerdere Bossche locaties nabij Den Dungen een aantal windturbines te plaatsen. Met het oog op de noodzaak om de CO2 uitstoot ook in Brabant terug te dringen, wil de PvdA daar serieus naar kijken. Dat kan echter niet zonder dat de ruime omgeving daar vroeg en nauw bij wordt betrokken.

Windturbines leveren veel groene, CO2-vrij energie. Maar ze kunnen bij verkeerde plaatsing ook voor overlast zorgen. Geluid, slagschaduw, uitzicht. Allemaal elementen waar mensen zich terecht zorgen over maken. De Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) heeft daarom met enkele maatschappelijke organisaties een gedragscode afgesproken. Oftewel: hoe kunnen lusten en lasten van een windproject goed worden verdeeld.

https://nwea.nl/gedragscode-wind-op-land/

De gedragscode schrijft voor dat belanghebbenden, gemeenten en initiatiefnemers al vroeg een participatieplan opstellen en er een aanspreekpunt voor de omgeving wordt aangesteld. Ook wordt besproken hoe lasten en lusten (lees: opbrengst) goed verdeeld kunnen worden.

De PvdA vind dat hiermee niet snel genoeg kan worden begonnen. En dat is dan ook onze opdracht aan het college. Betrek de omgeving bij het opstellen van een plan. En blijf altijd kritisch op de locatie van windturbines. De PvdA vindt dat we onze ogen niet kunnen sluiten voor de noodzaak om over te schakelen op meer duurzame energie. Dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We kunnen dat echter wel zo doen dat we de overlast zoveel mogelijk beperken.

Het zou ook niet het enige moeten zijn waar we als gemeente aan werken. Energiebesparing bij particulieren, bedrijven én de gemeente, zonnepanelen op daken, oplaadpunten voor elektrische auto's en meer. Een mix van initiatieven is nodig om ook in onze gemeente een bijdrage te leveren aan het verlagen van de CO2 uitstoot in Nederland.

Raadslid Jack de Vlieger: "Het is strategisch veel slimmer dat de wethouder duurzaamheid zelf het initiatief neemt en niet afwacht wat Den Bosch uiteindelijk heeft besloten! De duurzaamheidsopgaven zijn thans zo groot, dat alleen maar "nee" roepen tegen mogelijke oplossingen géén optie meer is."

Reacties: vlieg914@planet.nl, 0651330800 of via sintmichielsgestel.pvda.nl.

Tekst: PvdA Sint-Michielsgestel


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226894&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226896&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9926681&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6038721&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9926682&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10033650&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>