<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226894&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo mooigestel.nl
   | Fotonummer: 6f1d6e
Foto: Jan van der Krabben
Column

Column Jan van der Krabben 'euthanasiewet'

Mogelijk aanscherping van de euthanasiewet

Als je de foto van wijlen minister Els Borst in krant of tijdschrift tegenkomt, dan handelt de bijgevoegde tekst meestal over de euthanasiewet. Met bewondering denk ik aan haar terug. Op knappe wijze wist zij in 2001 de door haar zo gewenste euthanasiewet door de beide Kamers te loodsen. Twee dagen daarna uitte zij haar voldoening in een kranteninterview met de woorden 'het is volbracht'. Hoe jammerlijk dat zij in 2014 op zo gruwelijke wijze om het leven is gebracht.

Bij voortduring is er discussie over hoe haar wetgeving geïnterpreteerd moet worden bij mensen met een ernstige vorm van dementie op het eind van hun leven. Mogen artsen nu wel of geen euthanasie toepassen bij deze patiënten terwijl zij bij hun volle verstand ruim van tevoren meerdere malen de wens daartoe geuit hebben bij hun huisarts en familieleden en deze wens ook schriftelijk hebben vastgelegd? Al jaren woedt de discussie of een dokter een weerloos mens wel dood mag maken als die zelf niet meer kan zeggen: 'Ja, dat wil ik'. Voor Els Borst was dit geen probleem. Zij verkondigde altijd dat artsen moesten handelen naar de letter én naar de geest van de wet. Voor veel verpleeghuisartsen is het tot nu toe vaak een nachtmerrie om van moord verdacht te worden terwijl je naar eer en geweten denkt te handelen.

Mogelijk is aan dat dilemma ruim een maand geleden een eind gekomen. De dagbladen meldden naar aanleiding van een rechtszaak op 12 september jl. het volgende: 'De 68-jarige voormalige Haagse verpleeghuisarts die voor moord in het beklaagdenbankje zat omdat ze euthanasie verleende aan een 74-jarige dementerende vrouw, hoorde dat zij keurig had voldaan aan alle eisen. Ook al was haar patiënte zelf niet meer in staat geweest om haar eerdere schriftelijke wilsbeschikking nog eens te bevestigen.' Het was de eerste keer dat een rechter deze uitspraak deed over de rol van een arts bij euthanasie op mensen met vergevorderde dementie. Blijkbaar begreep de rechter de euthanasiewet zoals Els Borst die bedoeld heeft beter dan het Openbaar Ministerie en enkele Haagse politieke partijen die maar blijven jammeren over het feit dat het huiveringwekkend is om mensen te doden die hun wil niet meer opnieuw bekend kunnen maken.
Voor veel voorstanders van de euthanasiewet en voor veel artsen die willen handelen naar de geest van de wet verschaft deze aanscherping door de rechterlijke macht een enorme opluchting. Zij hoeven de mensen met een diepe vorm van dementie die beschikken over een wilsbeschikking niet meer in de kou te laten staan.

Er is nog één 'maar'. Het OM kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter. Het is mij tot nu toe niet bekend of het OM dat ook daadwerkelijk gedaan heeft. Ik smeek het OM en enkele christelijke partijen ons niet terug te voeren naar het verleden. Laten we handelen zoals Els Borst haar wetgeving destijds bedoeld heeft.

Over Jan van der Krabben:
Na ruim veertig jaar werkzaam te zijn geweest in het speciaal onderwijs aan kinderen met een visuele beperking schrijft Jan van der Krabben (woonachtig in Berlicum) al vanaf 2002 columns voor diverse weekbladen in de regio .De onderwerpen zijn heel divers van aard. Van zijn hand zijn ook verschenen twee kinderboeken en drie uitgaven met verzamelde columns en rimpels (verhalen voor ouderen).


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226894&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226896&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9926681&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6038721&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9926682&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10033650&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>