<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226894&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo mooigestel.nl
   | Fotonummer: cf8df6
Foto: Hans van Doorn
Gemeente

Scenario's voor forse vermindering huishoudelijk afval

Intensivering van communicatie, wijzigingen van inzamelfrequentie en gebruik van ondergrondse containers bij stapel- en hoogbouw. Dat zijn de belangrijkste elementen van het voorkeursscenario dat moet leiden tot een forse vermindering van het huishoudelijk afval in de komende jaren. Het college heeft in vier scenario's inzamelmethodes en –frequenties en de kosten in beeld gebracht. Het college stelt voor om één scenario in 2020 verder uit te werken, als basis voor een grondstoffenplan en dat vervolgens gefaseerd in te voeren. De gemeenteraad bespreekt het voorstel in de vergadering van 29 augustus. 
Wethouder Bart van de Hulsbeek: 'Met dit scenario maken we optimaal gebruik van de beschikbare ruimte bij laagbouwwoningen. Daarnaast kunnen we met ondergrondse containers beter inspelen op de beperkingen in het ruimtegebruik bij stapelbouw of hoogbouwcomplexen. En met dit scenario halen we onze doelstellingen tegen de laagst mogelijke kosten.' 
Restafval De gemeente Sint-Michielsgestel zamelt jaarlijks rond 130 kilogram huishoudelijk restafval per inwoner in. Op grond van het programma: 'Van Afval Naar Grondstof'(VANG) is de doelstelling om dit te verlagen naar 100 kilogram restafval in 2020. De ambitie voor 2025 is 30 kilogram restafval per inwoner per jaar en in 2030 zou dat nog maar 5 kilogram restafval moeten bedragen. 
Afvalstoffenheffing Bij elk van de vier scenario's stijgt de afvalstoffenheffing. De verwachting is dat met het voorkeursscenario er een gemiddelde stijging van het vaste tarief van de afvalstoffenheffing oplevert van 3 tot 5%. Het college tekent hierbij aan dat de afvalstoffenheffing in de gemeente Sint-Michielsgestel beduidend lager ligt dan de gemiddelde tarieven bij vergelijkbare gemeenten. 
Van Afval naar Grondstof Het VANG programma is ontwikkeld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het programma biedt gemeenten ondersteuning bij het realiseren van een circulaire economie. Het gaat daarbij om afvalscheiding, maar ook preventie en grondstofketens sluiten. Gemeenten hebben hier invloed op door beleidskeuzes te maken in de wijze waarop zij afvalinzameling uitvoeren en voorlichting aan burgers geven. 

Tekst: Gemeente Sint-Michielsgestel


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226894&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226896&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9926681&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6038721&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9926682&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10033650&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>