<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226894&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo mooigestel.nl
   | Fotonummer: cf8df6
Foto: Hans van Doorn
Politiek

Visie en uitvoeringsplan route naar duurzaam Sint-Michielsgestel in 2040

Met de duurzaamheidsvisie en het uitvoeringsprogramma maakt het college werk van één van de negen speerpunten uit het coalitieakkoord. Dit akkoord stoelt op twee pijlers: verantwoordelijkheid nemen en ruimte geven. En volgens deze lijn is de duurzaamheidsvisie met uitvoeringsplan opgesteld. De gemeente moet op bepaalde punten haar verantwoordelijkheid nemen. Maar verduurzamen lukt alleen als iedereen hieraan zijn of haar bijdrage levert. In de uitvoeringsagenda zijn de acties uitgesplitst naar de korte (1,5 jaar), middellange (binnen de coalitieperiode) en lange termijn (langer dan 3-5 jaar). Ook zijn hierin de geschatte kosten en de rol van de gemeente opgenomen. De gemeenteraad bespreekt de duurzaamheidsvisie in de vergadering van 29 augustus. 
Wethouder Bart van de Hulsbeek: 'Begin 2019 hebben inwoners hun ideaalbeeld geschetst van een duurzaam Sint-Michielsgestel in 2040. Ook hebben we in de duurzaamheidscafés gesproken over mogelijke acties om dat beeld te realiseren. Die stip op de horizon wordt snel groter. En dat betekent dat we vaart moeten maken en met z'n allen de schouders eronder moeten zetten.' 
Duurzame ontwikkelingsdoelen Duurzaamheid is een containerbegrip dat voor velerlei uitleg vatbaar is. Om dat te voorkomen zijn voor de visie enkele uitgangspunten gehanteerd. Eén van de uitgangspunten zijn de zogeheten Duurzame Ontwikkelingsdoelen die in 2015 zijn vastgesteld door de Verenigde Naties. Ze zijn verwerkt in de drie thema's uit de visie en het uitvoeringsplan: 
• Produceren en Consumeren. 
• Wonen en Leven. 
• Energie en Klimaat. 
Dynamische uitvoeringsagenda Verder is het van belang dat de gemeentelijke organisatie zoveel mogelijk integraal werkt. Bijvoorbeeld het uitvoeren van klimaatmaatregelen tegelijkertijd met werk aan het riool. In de samenwerking met partners kan de gemeentelijke organisatie verschillende rollen aannemen. Zo kan de gemeente een besluit nemen en voor de uitvoering zorgen, kiezen voor coproductie of het faciliteren van initiatieven uit de samenleving. Het college wil tweemaal per jaar de raad informeren over de voortgang van de uitvoeringsagenda. Daarin is dan ook opgenomen welke acties zijn afgevoerd van de lijst of juist zijn toegevoegd en om welke reden. Zo kan er met een dynamische uitvoeringsagenda snel worden ingespeeld op bijvoorbeeld technische veranderingen. 
Duurzaamheidscafés Tijdens een duurzaamheidsevent en drie duurzaamheidscafés in het eerste kwartaal van 2019 hebben inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van diverse instanties input geleverd voor de thema's: In maart 2019 zijn de uitkomsten van de cafés besproken met de raad, waarbij de raad ook input leverde en een voorkeur aangaf voor de uit te voeren acties. 
Tekst: Gemeente Sint-Michielsgestel
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226894&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226896&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9926681&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6038721&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9926682&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10033650&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>