<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226894&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo mooigestel.nl
   | Fotonummer: 4f4b13
Foto: Hans van Doorn

Gemeenten Noordoost Brabant zetten belangrijke stap in Regionale Energiestrategie

Alle 16 gemeenteraden van de regio Noordoost Brabant zijn akkoord gegaan met de startnotitie voor het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES). De RES beschrijft hoe de regio gaat bijdragen aan drie onderdelen van het Nationaal Klimaatakkoord: de opwek van duurzame elektriciteit, de besparing van energie en het duurzaam verwarmen van gebouwen. De startnotitie beschrijft de stappen om te komen tot deze strategie.

Regionale Energiestrategie (RES) In Nederland maken 30 regio’s een eigen strategie om aan het Nationaal Klimaatakkoord bij te dragen: een RES. Het Nationaal Klimaatakkoord geeft invulling aan de ambities die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. De afspraak tussen 192 landen dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot twee graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Ook Nederland heeft dit akkoord getekend en heeft daarom de ambitie om de C02-uitstoot terug te dringen. De eerste grote stap is een C02-reductie van 49 procent in 2030 en de tweede stap 95 procent in 2050.

In de RES komen gemeenten van de regio Noordoost Brabant, waterschappen, provincie en Enexis samen tot een voorstel hoe ze met elkaar aan het Nationaal Klimaatakkoord kunnen bijdragen op het gebied van energiebesparing, duurzame energie opwek en het duurzaam verwarmen van gebouwen. Het Rijk beoordeelt vervolgens of de optelsom van de 30 regio’s voldoende bijdraagt aan het Nationaal Klimaatakkoord.

De RES is naast een technische uitdaging, vooral ook een maatschappelijke, financiële en ruimtelijke opgave. Daarom wordt de RES samen met partners op allerlei niveaus en vanuit verschillende branches gemaakt. Van inwoners tot natuurorganisaties, woningbouwcorporaties en de netbeheerder. Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren lokale duurzaamheidsdoelstellingen vastgesteld in lijn met de (inter)nationale klimaatafspraken. Deze doelstellingen zijn afgestemd op de lokale situatie en ambities. De RES is een kans voor gemeenten om hun eigen lokale doelstellingen te realiseren en verantwoordelijkheid te nemen voor het behalen van de gezamenlijke (noodzakelijke!) nationale klimaatdoelstelling. Regionale samenwerking is hiervoor cruciaal.

Organisatie De regio Noordoost Brabant heeft de opdracht voor het organiseren van het proces van de RES. Het proces wordt aangestuurd door een bestuurlijke stuurgroep RES, welke bestaat uit bestuurders van de gemeenten, provincie, twee waterschappen en Enexis, onder voorzitterschap van Peter van de Wiel, wethouder in gemeente Boxtel, als bestuurlijk trekker voor de regio. De stuurgroep stuurt een projectteam RES aan, waarbinnen de gemeenten, provincie, Enexis en waterschappen in denktanks samen aan de bouwstenen voor de RES werken.

Ter advisering van de regionale organisatie vinden er inhoudelijke denktanks plaats. In deze denktanks bevinden zich bedrijven, natuur - en milieuorganisaties, communicatie- en beleidsadviseurs van verschillende gemeentes, vertegenwoordigers van energiecoöperaties en woningcorporaties.

Tekst: Gemeente Sint-Michielsgestel


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226894&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226896&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9926681&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6038721&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9926682&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10033650&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>