<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226894&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo mooigestel.nl
   | Fotonummer: 10b18a
Foto: Hans van Doorn

College presenteert plan van aanpak voor MFA in Gemonde

Op 20 juni a.s. presenteert het college een uitgewerkt plan van aanpak aan de gemeenteraad voor een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in het kindcentrum Sint Lambertus in Gemonde. Dit voorstel is een uitwerking van de intentieovereenkomst die in 2017 werd gesloten tussen de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs (SKIPOS, inmiddels Cadans Primair), de Stichting Leefbaarheidsgroep Gemonde en de gemeente. 

Sinds de sluiting van dorpshuis De Kei in 2017, is er geen dorpshuis meer in Gemonde. De activiteiten die voorheen in het dorpshuis plaatsvonden, vinden nu verspreid over het dorp plaats. Het behoud van deze activiteiten en het goed functioneren van de dorpsvoorzieningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid van het dorp. In de gemeenschap van Gemonde leeft dan ook sterk de behoefte voor een nieuw dorpshuis. Het plan dat in juni aan de raad wordt gepresenteerd, geeft invulling aan deze wens en ambitie. 

Voor en door bewoners
Wethouder Van der Aa: "Elk dorp heeft recht op een gemeenschapsvoorziening, vóór en door bewoners. De gemeente Sint-Michielsgestel wil de leefbaarheid en vitaliteit van Gemonde op peil houden en waar mogelijk verbeteren. Bovendien is in het coalitieakkoord opgenomen dat we zorgen voor nieuwe gemeenschapshuizen in Sint-Michielsgestel en Gemonde, via het concept van een multifunctionele accommodatie (MFA). Ik ben daarom positief dat er nu een voorstel ligt voor het realiseren van een MFA in Gemonde, dat samen met een aantal betrokken Gemondenaren en Cadans Primair tot stand is gekomen." 

Huiskamer van Gemonde
Op dit moment kent de school een leegstand van ongeveer 300m2. Daarnaast is op korte termijn groot onderhoud aan de gymzaal noodzakelijk. Enkele ruimten in het gebouw en de gymzaal worden aangepast om multifunctioneel te worden ingezet. In de nieuwe MFA van Gemonde lopen het Kindcentrum Lambertus (basisschool, kinderopvang, buitenschoolse opvang) en het gemeenschapshuis in elkaar over. De MFA wordt de huiskamer van Gemonde; een plek waar alle inwoners terecht kunnen en elkaar kunnen ontmoeten. 
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226894&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226896&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9926681&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6038721&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9926682&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10033650&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigestel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=527,528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>